Projekt “street freediving” – Hloubkové disciplíny

Hloubkové disciplíny

Potápíme se vždy podle lana, podle kterého se vizuálně orientujeme a díky úvazku, kterým jsme s lanem spojeni, i fyzicky jištěni. Potápíme se vždy do předem vytyčené hloubky, do které máme ono lano nataženo a zatíženo zpravidla olověným závažím.

Na obrázku může být: obloha, venku, voda a příroda

Na hladině jsme označeni bójkou, tak abychom byli chráněni před dopravním provozem na hladině (zákony upravují pohyb lodí v takto vyznačených lokalitách).

Na obrázku může být: obloha, strom, venku, příroda a voda

Bezpečnost je vždy na prvním místě a proto nikdy nepotápíme sami. Buddy a nebo safety pak mají co nejpřesnější informace o hloubce a době ponoru, tak aby mohl co nejlépe zajistit bezpečnost.

Na obrázku může být: strom, venku, voda a příroda

Mezi hlavní hloubkové disciplíny patří:

CWT, CWT BF, CNF – konstantní zátěž
Potápěč sestupuje a vystupuje pouze za pomocí ploutví. Odhození zátěže, přitahovaní za lano, nebo jiná dopomoc nejsou povoleny. Dělí se na kategorie s monoploutví (CWT) s bifinami (CWT BF) a bez ploutví (CNF).

FIM – Free immersion
Zde se snaží závodník o dosažení maximální hloubky bez pomoci jakéhokoliv propulsního vybavení (ploutve, sled apod.). Přitahování za sestupové lano je povoleno.

Na obrázku může být: venku

Další díly seriálu:

Projekt “Street freediving v Teplicích”

Projekt “street freediving” – Představení freedivingu

Projekt “street freediving” – Rozcvička

Projekt “street freediving” – Strava

PROJEKT “STREET FREEDIVING” – Statická apnoe

Projekt “street freediving” – Dynamická apnoe

Projekt “street freediving” – Hloubkové disciplíny

One Comment

Leave a Comment