Projekt “street freediving” – Rozcvička

Text David Vencl

Rozcvička

Freediving má oproti většině ostatních sportů specifickou přípravu. Naše rozcvička je zaměřená na relaxaci, uklidnění organismu a uvolnění svalů.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí, stojící lidé, noc a venku

V ostatních sportech jde převážně o nabuzení před výkonem a aktivaci svalů. Spolu s relaxací se zpomaluje metabolismus a snižuje se spotřeba kyslíku. Zároveň je to i předvýkonnostní rituál, kdy se začínáte soustředit na sebe v daném okamžiku.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a venku

Součástí rozcvičky jsou i dechová cvičení a cvičení v zádrži dechu – nádechu i výdechu.

Na obrázku může být: noc a venku

Kašna se sochou Immaculaty

Čtyřboká empírová kašna z počátku 19. století nese na svém středovém soklu dva bazénky a na vrcholku starší, pozdně barokní sochu Immaculaty, představující Neposkvrněné početí Panny Marie. Kašna upomíná svým umístěním na starší kašnu uprostřed hlavního městského náměstí, vedle níž stála i nejstarší budova radnice, která vyhořela při velkém požáru města r. 1793. Socha byla získána ze zrušeného kláštera v Bohosudově a na kašnu osazena v r. 1816. V roce 1999 byla provedena její rekonstrukce za přispění finančních prostředků získaných z programu Regenerace městské památkové zóny.

zdroj: www.teplice.cz

Na obrázku může být: 1 osoba, stojí, obloha a venku

Další díly seriálu:

Projekt “Street freediving v Teplicích”

Projekt “street freediving” – Představení freedivingu

Projekt “street freediving” – Rozcvička

Projekt “street freediving” – Strava

PROJEKT “STREET FREEDIVING” – Statická apnoe

Projekt “street freediving” – Dynamická apnoe

Projekt “street freediving” – Hloubkové disciplíny